OM NÆRINGSPARKEN

OM MOSS NÆRINGSPARK

Mosseregionens nye næringsområde ved E6!

Moss Næringspark er distriktets nye næringsområde regulert for lager logistikkvirksomhet, industri-, service- og håndverksbedrifter, samt kontorer og tjenesteyting tilknyttet til dette. Næringsparken skal gi gode utviklingsmuligheter for slik virksomhet i mange år fremover.

Gravemaskinene starter høsten 2015 opp med bygging av veier og annen nødvendig infrastruktur - og de første tomtene skal være klare for bygging sommeren 2016!

BEBYGGELSE

Utbygger av første byggetrinn på 221 da er Moss Næringspark. Området har en utnyttelsesgrad på 65-70% noe som muliggjør bygging av va. 150 000kvm bygg - dette kan gi mange arbeidsplasser! Området er beregnet for mellomstore til store bedrifter. Til å begynne med kan vi tilby tomter fra 7 da og oppover mot 100 da. Beliggenheten er tett ved E6 i kort avstand fra Moss Havn, og tillatelse til å kjøre med 25m vogntog er viktige konkurransefortrinn.
Området har gode grunnforhold, noe som er viktig for å holde byggekostnadene lavest mulig for den enkelte bedrift. Totalt er hele områdereguleringen på over 1200 da, hvorav næringsområdene totalt utgjør ca. 610 da.

BELIGGENHET

Området ligger langs FV120, rett ved E6/Mosseporten, med korte avstander til det meste:

E6 v/Mosseporten: 1km
Moss sentrum: 3,5km
Moss Havn: 4,5km
Vinterbro: 37km
Langhus: 42km
Oslo/Ryen: 63km
Svinesund (E6): 56km
Ørje (E18): 78km

  • FAKTA
  • 221.000 KVM NÆRINGSAREAL
  • NÆR E6 - JERNBANE
    CONTAINERHAVN - FLYPLASS
  • 25,25M MODULVOGNTOG
  • BYGGEHØYDE 16-20M
  • GODE GRUNNFORHOLD

11_1108820399

11_421385908

11_1770111775

11_1240537183

11_1489998659

11_1330075923

11_792579044

 
 

SAMARBEIDSPARTNERE

GRIMSRUD-logo1TOTALENTREPRENØR

PROSJEKTLEDELSE

MEGLER

Logo_liten

NÆRINGSBYGG